Ga naar content
nwb waterinnovatiefonds logo

Het NWB Waterinnovatiefonds financiert Innovatieve projecten van waterschappen die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is oprichter van dit zelfstandige fonds.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het NWB Waterinnovatiefonds richt zich op innovatieve en duurzame projecten van waterschappen. Je kunt dan denken aan innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en de energietransitie. Veel van deze projecten komen moeilijk van de grond, omdat het lastig is om risicodragend vermogen te verkrijgen. Het NWB Waterinnovatiefonds is opgericht om deze projecten verder te helpen na de zogenoemde pilotfase.

Financiële informatie

Het NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eigen of achtergesteld vermogen in de vorm van een lening. Het gaat altijd om cofinanciering: het fonds draagt maximaal 50% van het totaal benodigd risicodragend vermogen bij en minimaal 1/3e van het totaal benodigd risicodragend vermogen wordt door één of meerdere waterschappen ingebracht. De maximale financieringsbijdrage van het fonds bedraagt € 2 miljoen per aanvraag.

Hoe vraag je financiering aan?

Een financieringsaanvraag kan ingediend worden bij het fonds door een e-mail te sturen naar info@nwb-waterinnovatiefonds.nl. Om een financieringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen is een ingevuld aanvraagformulier nodig. Het formulier voor het aanvragen van financiering kan hier gedownload worden.

Download aanvraagformulier

Het formulier wordt volledig ingevuld en teruggestuurd. Na een eerste beoordeling of de aanvraag past binnen het doel van het fonds, wordt deze voorgelegd aan het Investment Committee dat de aanvraag inhoudelijk beoordeelt.

Bestuur NWB Waterinnovatiefonds

Stefan Kuks

Voorzitter

Watergraaf van waterschap Vechtstromen

Riksta Zwart

Directeur Waterbedrijf Groningen

Pieter Janssen

Secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland

Investment committee NWB Waterinnovatiefonds

Joost Buntsma

Voorzitter

directeur Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)